A+ A A-

data elezione:

21.03.2004

Presidente:

DEMETRIO ZAFIROPOULOS

Vice presidente:

OLGA PAIPETI, CHARALAMBOS KOUSIS

Deputati:

CANELLA DIMOPOULOU, KONSTANTINA BALAFOUTI, AMALIA VASSILAKI, NIKOLAOS BARKAS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

12.01.2003

Presidente:

HRISTOS SKALKOTOS

Vice presidente:

CHRISTINA ELEFTHERIOU, NIKOLAOS BARKAS

Deputati:

OLGA PAIPETI, GREGORIO SKOURAS, DEMETRIO ZAFIROPOULOS, D. TSAGAROPOULOS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

04.03.2001

Presidente:

HRISTOS SKALKOTOS

Vice presidente:

G. SKOURAS, N. BARKAS

Deputati:

C. ELEFTHERIOU, OLGA PAIPETI, S. MEREMETIDIS, D. TSAGAROPOULOS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

27.02.2000

Presidente:

HRISTOS SKALKOTOS

Vice presidente:

N. BARKAS, AN. TSIGARIDAS

Deputati:

G. SKOURAS, G. PETALOTI, C.ELEFTHERIOU, D.ZAFIROPOULOS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

21.02.1999

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

HR. SKALKOTOS, AN. TSIGARIDAS

Deputati:

G. KOSTAKI, C. ELEFTHERIOU, A. TSAGAROPULOS, K. KARAMANIOLAS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

15.02.1998

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

HR. SKALKOTOS, AN. TSIGARIDAS

Deputati:

S. PAPPA, G. PETALOTI, G. KOSTAKI, K. KARAMANIOLAS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

01.12.1996

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

HR. SKALKOTOS, AN. TSIGARIDAS

Deputati:

G. KOSTAKI, G. SKOURAS, L. GEORGANTZELI, A. HRISTOGIORGOS

Segretario: Kostas Bovos.


data elezione:

19.03.1995

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

HR. SKALKOTOS, V. KALBARIS

Deputati:

M. BOLETSI, A. TSIGARIDAS, G. KOURKOUTIDIS, B. PAPACOSTANTINOU

Segretario: Kalliopi Karniadaki.


data elezione:

05.12.1993

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

E. ZOURIDAKI, P. POLIHRONOPULOS

Deputati:

V. KALBARIS, HR.SKALKOTOS, M. BOLETSI, D. SARANTIDIS

Segretario: Maria Ralli.


data elezione:

14.03.1993

Presidente:

N. BARKAS

Vice presidente:

E. ZOURIDAKI, D. MAVROS

Deputati:

M. BOLETSI, V. KALBARIS, P. MALAMATIDIS, P. POLIHRONOPULOS

Segretario: Sofia Georgopoulos.


data elezione:

17.02.1991

Presidente:

G. COUTOULAKIS

Vice presidente:

E. ZOURIDAKI, V. KOTITSAS

Deputati:

H. IKONOMOU, S. PAPPA, A. TSIGARIDAS, P. MALAMATIDIS

Segretario: Sofia Pappa.


data elezione:

10.06.1990

Presidente:

T. VALENTIS

Vice presidente:

E. ZOURIDAKI, H. IKONOMOU

Deputati:

G. COUTOULAKIS, V. KOTITSAS, S. PAPPA, P. MALAMATIDIS

Segretario: Hristos Ikonomou.


data elezione:

04.12.1988

Presidente:

M. GEORGOPOULOS

Vice presidente:

D. DRIVAS, G. COUTOULAKIS

Deputati:

G. SIDERIS, S. TOUFEKTZIAN, S. PAPPA, G. LEVEDIANOS

Segretario: Hristos Skalkotos.


data elezione:

06.12.1987

Presidente:

M. GEORGOPOULOS

Vice presidente:

A. PITTAKI, D. DRIVAS

Deputati:

C. ELEFTHERIOU, S. TOUFEKTZIAN, G. DOULOUGERIS, G. SIDERIS

Segretario: Hristos Skalkotos.


data elezione:

14.6.1987

Presidente:

G. BABANICAS

Vice presidente:

S. TOUFEKTZIAN, G. SIDERIS

Deputati:

A. STAVRIDIS, G. GURATO, M. MESSINIS, G. DOULOUGERIS

Segretario: Hristos Skalkotos.


data elezione:

05.06.1983

Presidente:

AL. STAVRIDIS

Vice presidente:

E. GURATO, G. BABANICAS

Deputati:

G. GURATO, P. SPIRO, G. LEVEDIANOS, M. MESSINIS

Segretario: Rolando Vianelli.


data elezione:

17.12.1978

Presidente:

C. SILVESTRI

Vice presidente:

E. GURATO, F. VAGLIANO

Deputati:

A. STAVRIDIS, G. SPIRO, M. MESSINIS, G. BABANICAS

Segretario: Rolando Vianelli.


data elezione:

25.12.1969

Presidente:

N. STAMBOGLIS

Vice presidente:

Em. GURATO, B. BALABANIS

Deputati:

G. SPIRO, C. SILVESTRI, M. MESSINIS, F. VAGLIANO

Segretario: Rolando Vianelli.


data elezione:

15.4.1962

Presidente:

N. STAMBOGLIS

Vice presidente:

Em. GURATO, B. BALABANIS

Deputati:

G. SPIRO, C. SILVESTRI, M. MESSINIS, F. VAGLIANO

Segretario: Rolando Vianelli.


data elezione:

8.9.1957

Presidente:

N. STAMBOGLIS

Vice presidente:

A. GURATO, B. BALABANIS

Deputati:

G. SPIRO, C. SILVESTRI, M. MESSINIS, E. RIGOPOULOS

Segretario: Rolando Vianelli.


data elezione:

16.5.1954

Presidente:

G. MESSINIS

Vice presidente:

A. GURATO, N. STAMBOGLIS

Deputati:

N. STAVRIDIS, B. BALABANIS, G. SPIRO, M. NISIANAKIS

Segretario: Costantino Silvestri.


data elezione:

6.2.1949

Presidente:

G. MESSINIS

Vice presidente:

C. MERGIOS, N. STAMBOGLIS

Deputati:

A. GURATO, N. STAVRIDIS, G. SPIRO, M. NISIANAKIS

Segretario: Anastasios Koutsourelos.