A+ A A-

data elezione:

21.03.2004

Presidente:

DEMETRIO ZAFIROPOULOS

Vice presidente:

OLGA PAIPETI, CHARALAMBOS KOUSIS

Deputati:

CANELLA DIMOPOULOU, KONSTANTINA BALAFOUTI, AMALIA VASSILAKI, NIKOLAOS BARKAS

Segretario: Kostas Bovos.